אשקלון - בנייה רוויה

מגרש בן 7 דונם בקדמת ברנע באשקלון.

זכויות של 84 יחידות דיור בבניינים של עד 7 קומות.

התב"ע מגדירה בינוי בקו בניין חזיתי "0" ליצירת תחושת רחוב.

נספח הבינוי בתב"ע מנחה לבינוי רציף וארוך לאורך צירי התנועה.

הבינוי המוצע ע"י 'אלתרמן שפריי'  "מפרק" את מסת הבינוי הארוכה והרציפה, אך תוך זה שומר על קו הרחוב.

פרוק הבינוי מאפשר שיטת ביצוע הבניינים ב"תבניות", לצורך הוזלת עלויות הבנייה וזרוז משך הבנייה.

בתכנון הושם דגש על:

  • מתן תמהיל דירות מגוון ללא פגיעה במעטפת הבניינים האחידה
  • עיצוב חזיתות קפדני וייחודי שייצר בידול וימתג את הבניינים על פני הבנייה החדשה והמאסיבית באזור.