בניין מגורים חדש - הריסה ובניה - ר"ג

בניין מגורים חדש