מבנה מסחרי - בלוד

האתגר התכנוני במבנה זה היה להתמודד ולצור שתי חזיתות עיקריות.

חזית מרשימה לכוון כביש ראשי, וחזית למתחם מבני מגורים.