מבנה מסחרי מעורב

מבנה מסחרי במודיעין המכיל מספר שימושים

חנויות בקדמת הבניין ומחסן לוגיסטי בחלקו האחורי